درباره ما

وب سایت ارگونومی و فاکتورهای انسانی (hfeir) در سال 1390 راه اندازی شده و بعد از مدتی فعالیت آن متوقف گردید، لذا فعالیت مجدد آن از تاریخ 7 اردیبهشت 1400 از سرگرفته شده است. در این سایت با نگاهی جهانی به ارگونومی و فاکتورهای انسانی نگریسته می‌شود.

اهداف وب سایت:

انتشار تازه‌های دانش، اخبار ارگونومی جهان، رویکردهای نوین ارگونومی و  کاربردهای ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی در کار و زندگی با هدف ترویج و گسترش دانش ارگونومی در سطح جامعه